Phương pháp đào tạo CLT

Phương pháp CLT lấy việc giao tiếp làm cốt lõi cũng như làm mục đích. Với tính ứng dụng cao trong thực tế, CLT vẫn đang được sử dụng như một phương pháp tốt nhất để nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trên toàn thế giới.

CLT đẩy mạnh sự giao tiếp qua nhiều hoạt động như diễn kịch, phỏng vấn, trò chơi,…, khuyến khích trẻ giao tiếp một cách chủ động, tạo niềm vui cho trẻ để trẻ có thể học nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Với việc tăng cường cường độ giao tiếp, sự tự tin cùng khả năng giao tiếp tự nhiên của trẻ cũng được thúc đẩy.

Bằng cách sử dụng các tình huống thực tế, trẻ sẽ nhận được các trải nghiệm giao tiếp. Điều này giúp trẻ dần dần hoàn thiện khả năng phát âm chuẩn cũng như khả năng ứng biến trong những tình huống giao tiếp tương tự.

Với những chủ đề giao tiếp đa dạng và thú vị, trẻ sẽ được tiếp xúc với những cấu trúc và từ mới, cũng như hiểu được chức năng của chúng.

Khi được tiếp xúc với Tiếng Anh bản ngữ, trẻ sẽ có sự tiến bộ rõ rệt trong cách phát âm cũng như trong kỹ năng nghe.

Các bài học được thiết kế để tạo ra tình huống giao tiếp trong đó trẻ được lấy làm trọng tâm. Khi lời nói của trẻ được lắng nghe, chúng sẽ trở nên thích thú với việc giao tiếp.

Việc giao tiếp liên tục giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với trẻ sẽ củng cố được khả năng giao tiếp xã hội, khiến trẻ trở nên hòa đồng hơn và dễ thích nghi hơn khi được đặt vào trong môi trường mới.