MKE EDU thông báo tuyển dụng nhân sự.

Do nhu cầu mở rộng thị trường Hệ thống Anh ngữ Quốc tế MKE cần tuyển nhân sự các vị trí sau I, Nhân viên phòng Kinh doanh/ Marketing 1, Số lượng cần tuyển: 05 2, Mô tả công việc Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu doanh thu tháng, quý, năm theo quy định của […]

22/04/2017