Tiếng Anh Mầm Non (3-6 tuổi)

07/05/2018

Tiếng Anh Trẻ Em (6-11 tuổi)

17/04/2017

Tiếng Anh Thiếu Niên (11-16 tuổi)

17/04/2017

Tiếng Anh Giao Tiếp Tổng Quát

1.Giới thiệu chung về chương trình Khóa học tiếng anh giao tiếp nhằm giúp học viên hệ thống, làm giàu vốn từ vựng cũng như phát triển các kỹ năng nghe và nói trong giao tiếp hàng ngày và công việc. Rèn luyện sự phản xạ, hướng dẫn học viên suy nghĩ và diễn đạt […]

17/04/2017

Luyện Thi Chứng Chỉ TOEIC

1. TOEIC là gì? TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ). Bài […]

17/04/2017

Luyện Thi Chứng Chỉ IELTS

1. IELTS là gì ? IELTS (International English language Testing System) là hệ thống bài kiểm tra tiếng anh quốc tế nhằm đánh giá một cách toàn diện về khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh thông qua 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. IELTS được sử dụng làm tiêu chuẩn để xét […]

17/04/2017

Tiếng anh doanh nghiệp

Chương trình tiếng Anh doanh nghiệp được thiết kế riêng và phù hợp với từng doanh nghiệp. Nâng cao kĩ năng tiếng Anh cho nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Phương pháp giảng dạy. Tạo môi trường thực hành. Vận dụng vốn từ chuyên ngành của doanh nghiệp. Lộ trình đào tạo. BEGINNER ELEMENTARY PRE-INTER […]

17/04/2017